REGULAMIN STRONY i POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1

 1. Poniższy Regulamin formułuje zasady korzystania z usług oferowanych przez AliPaczka.pl
 2. Warunkiem wymaganym do korzystania z usług serwisu AliPaczka.pl jest akceptacja wymogów niniejszego Regulaminu. Użytkownik, wyszukując tracking paczki lub korzystając z innych funkcjonalności serwisu automatycznie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. AliPaczka.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 4. Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę.
 5. Dane osobowe – informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przykładowo: nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia. (NIE SĄ ZAPISYWANE przez serwis AliPaczka.pl)
§ 2
Postanowienia ogólne
 1. Przeznaczenie strony: wyszukiwanie trackingu przesyłek użytkownika.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, oraz w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw właściciela.
 3. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza Regulamin, może zostać zablokowany dla niego dostęp do strony.
§ 3
Treść strony
 1. Właściciel odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone na stronie, nie odpowiada za treść komunikatów śledzonej przesyłki pobieranych od przewoźników oraz treść reklam.
 2. Informacje zamieszczane przez właściciela na stronie są na bieżąco aktualizowane, jednakże właściciel nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność, kompletność i stałą dostępność strony.
 3. Na stronie mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na których treść właściciel nie ma żadnego wpływu. Za treści znajdujące się pod linkowanymi adresami odpowiada wyłącznie ich operator.
§ 4
Prawa autorskie
 1. Zawartość strony, w tym jej treść, kształt i konstrukcja chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz właściciela bądź firm i osób uprawnionych (np. partnerów handlowych, klientów).
 2. Żadna część strony nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) bez zgody właściciela, chyba że regulamin stanowi inaczej.
 3. Ściąganie i kopiowanie treści znajdujących się na stronie jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku, chyba że w danym przypadku określono inaczej.
 4. Zabronione jest stosowanie wszelakich crawlerów, skryptów, botów pobierających całą stronę lub jej fragmenty.
 5. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeku cywilnego lub przepisach prawa prasowego.
§ 5
Ochrona prywatności
 1. Strona nie zapisuje ani nie przetwarza danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.)
 2. Właściciel nie ma prawa do sprzedaży żadnych danych użytkowników (w tym numerów przesyłek).
 3. Na żądanie właściwego urzędu właściciel strony ma prawo ujawnić dane w poszczególnych przypadkach, jeśli jest to konieczne do celów przeprowadzenia postępowania karnego, zwalczania zagrożeń, wypełniania zadań ustawowych państwowych urzędów ochrony danych osobowych, państwowych służb wywiadowczych lub kontrwywiadu wojskowego, albo do dochodzenia praw własności intelektualnej.
§ 6
Postanowienia końcowe
 1. Właściciel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, jednakże nie zapewnia gwarancji, że strona działać będzie bez awarii i przerw.
 2. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności strony, użytkownik może zgłaszać je właścicielowi poprzez wysłanie e-maila na adres [email protected]
 3. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Aktualny regulamin będzie zamieszczony na stronie.
§ 7
Polityka prywatnoście
 1. Strona korzysta z usług:
 2. Google Analytics, celu użycia: Usługi analityczne – mierzenie ruchu na stronie
 3. gearbest.com, aliexpress.com, epn.bz, gearbest.com, banggood.com, celu użycia: kampanie reklamowe
§ 8
Polityka cookies
 1. Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika: Google Analytics, Gearbest.com, Aliexpress.com